Det er straks Jul og det planeres “jord” – ingen vanlig juleaktivitet i Røldalsmiley.
Lars Roar og Joar fra BG har fått med seg Tveit med en 8-tonner for å fylle over nederste delen av rørettraseen. De har laget seg en ok adkomst inn på midten, men her er det bratt. Høyer Odda bygger stillas for takjobben.