Arild har bidratt godt med masse bilder og detaljer idag så da blir det en “BG-blogg”, men bare med noen av bildene smiley.
Ved stasjonen skal kabler og trekkerør føres innomhus og på plass der de hører til for videre tilkobling. Vestlandsdrakten må til i dag. Ved inntaktet er det nå tre angrepspunkter. For første del av damfoten er de galvaniserte fjellboltene gyst fast. På “vestveggen” forskaling på gang.På øverste del av inntakskassen er det forskalt opp mer og armeringa er i gang.Mildværet gir både gode og dårlige arbeidsforhold, men nå minker det i alle fall sterkt på snøen.Er usikker på om det blir noe i morgen, men følg gjerne med…..