Odda Energi passer på i godværet og fortsetter arbeidet ved Håraknuten. I dag trekkes det høyspentkabler og i morgen blir det strømstans for å få de oppover i masta. Godt jobba.I inntaket renskes det av og klargjøres for veggen mot vest. Det bores for fjellbolter.For damfoten er nå også fjellboltane på plass. I tillegg armeres og forskales det videre på intakskassen.I stasjonen er det innvendig fuging av elementer, mens Trygve fortsatte arbeidet med å fjerne is og snø innomhus. Kabelkanalene står fortsatt åpne, men skal etter hvert dekkes med dørkplater. Utenfor er BG klar til å føre inn kabler og fortsette inntilfyllinga.
Stålbjelkene til høgbygget skulle egentlig vert levert i går, men er fortsatt ikke kommet, så Høyer Odda er ikke kommet i gang med taket enda smiley. Men det er snart ny dag og nye mulighetersmiley.