En mild og fin arbeidsdag på anlegget, vindstille og +3 grader er ikke å fornekte 10.desember og med denne type arbeid. En viktig milepæl er som dere vil se av bildene under. Endelig begynner stasjonsbygget å ligne det ferdige prospektet som er illustrert på hovedsida (www.haarakraft.no).
På bildet under heises element nr 8, det siste på nordveggen, på plass og vi ser konturene av bygget.Videre settes elementet i fronten, nord for porten, på plass før det siste ordinære veggelementet, med vindusutsparing, bringes på plass på sørsida av portåpningen. Det siste elementet, av 11, er drageren over porten.Det huser seg.Arbeidsgjengen er fornøyd, og det er vi også. Her ser vi noen av de som har “hengt i stroppa” de to siste dagene – to elementmontører fra Bjørn Hansen og kranekteparet Jofrid og Ingvald Holmen. Det er i hovedsak Jofrid som med stødig hånd har styrt spakene her også denne gang (sist var montering av turbinhuset). Vidar Steine, som har fått alle elementene trygt ned fra lagerstedet ved Rv13, har allerede fartet videre til neste oppdrag. Nå er det tid for resten – innfesting, fuging, fjerning av midlertidige stag og opprydding. Vi regner med at elementarbeidene er ferdige ila morgendagen.
Her er også den siste veggforskalinga revet og bygget er klart for neste trinn.Høyer Odda fortsetter nå med montering av stålbjelker og legging av tak på hovedbygget, Kontor- og snaitærdelen (utenfor gavlen mot vatnet) prioriteres ikke enda. BG skal også igang med inntilfylling i gavlveggen mot oss og mot og over vannrør og trekkerør.

Men det skjer ting i inntaket også. BG har full aktivitet der og den milde vinteren gir gode forhold – ca bare 25 cm snø igjen nå og gode forhold er noe vi liker.Andre høyden på inntakskassen kommer opp og Lars Roar er i gang med å renske for damfoten. og her er det rensket og spylt og klart for boring av fjellbolter.Tre av veggene (øvre del) er oppe og armering er i gang.
ps – for de “ikke faglige”, det jobbes innenfra slik at det er ytterforskalingen som settes opp først.Vi takker alle for flott innsats. Uka er fortsatt ung og mild, så her kommer det til å skje mer – følg oss gjerne smiley.