I inntaket er det rensket og forskaling av skråvegg for grovristene startet.Ved avstikkeren til Håraknuten er arbeidet med kabelgrøfta fra hovedgrøfta og opp til kiosken i gang, men vi har ingen bilder derfra i dag….

Ved bend 1 har Trygve forankret kablene permanent med silkewire. Det er satt ned to øyenbolter i fjell og kablene er godt festet. Det hele pakkes inn med dekkplater og er klart for å fylles ned.I stasjonstomta planeres og singles det for tilbygget og på høgveggene monteres gjennomganger for vifter og forskaling dobles. Trygve er dagens bidragsyter med bilder, takker.