I dag er alle strømkablene fra inntaket, via Håraknuten og til stasjonen trekt. En god jobb av gjengen fra Odda Energi, byggherren og BG.
Her settes en kabeltrommel i vogna.
Trekketråden byttes ut med dragline. Smart og effektiv vinch sørger for at dette ikke er noe problem.Trekking igang fra pel 1190. 910 m skal ut her. Odda Energi er lenger nede med vinsj og trekker nedover.Og her forsvinner kabelen i trekkerøret.Så er høyspentkabelen klar for trekking fra avgreningen til Håraknuten. Det blir etter hvert bratt nedover så det er bra med kraftig brems – en Cat 320 skulle klare det smiley.
Ved bend 1 må kablene forankres. Foreløpig er det gjort med stropper, men det er bare midlertidig til silkewire og klemmer er på plass (minner om at fallet er 26 grader 150 m nedover).Ved stasjonen samles og sikres kablene frem til de kan legges inn. Det ordnes straks forskalinga på ytterkant er revet. Ved avgreininga til Håraknuten står resten av høystentkabelen klar for å legges opp til tikoblingspunktet (Håraknuten). Den skal legges i vanlig kabelgrøft der.
Ps – det er tilstrekkelig med kabel igjen på trommelen.Høyspentkabelen som skal opp til Håraknuten forankres midlertidig. Når den r kommet i grøfta og er pådekket, regner vi med det gir nok friksjon til at den ligger trygt. I inntaket jobbes det for fullt med dobling av forskalinga.Kl 16:42 var det fortsatt full aktivitet så nå er det snart tett og støpeklart.Og i stasjonen forskales det på høgvegger.
Første lass med betongelementer kom i dag. Elementen står foreløpig ved Rv13. De må lastes om på mindre bil for å få de ned til stasjonene. Det kommer to lass til.Vi takker både “værguder” og de involverte for god innsats på alle fronter. Takket være Arild og Trygve som har bidratt med bilder og god info, ble det blogg i dag også (og en lang en også).