Etter noen dager med minusgrader og flott vær, er det forandring på gang denne uka. Arbeidet med tettinga av dammen ser ut til å ha vert vellykket – lekkasjen er minimal nå. Trygve og Arild har begge bidratt med dagens bilder.I inntaket armeres det fortsatt. I tillegg tines det is og ryddes bort slam og skitt som har lagt seg inn på fundamentet. Propanbrenner og kokkoverk må til nå for å få det klart for dobling av forskalinga. I stasjonstomta er det innspurten med gruber og “dill” – støping i morgen tidlig.
Etter støping er det start på høgveggene, noe vi ser frem til nå.

I nedre del er trekkerøra blitt forlenga fram til bygget (ikke alle er synlige på bildet under). Langbend brukes der de grove kabeldimensjonene skal trekkes.
I dag er det gjort en god jobb med å blåse inn tråd i trekkerøra. Byggelederen har vert svært operativ med dette i dag. Med lånt utstyr fra Voss, egen kunnskap og med hjelp fra BG, var det tydeligvis en kurant sak for han å få til dette. Tråden brukes til å trekke inn ei line som igjen brukes til å trekke kablene. Unntaket er i de minste, 50 mm, trekkerøra. Der skal det blåses fiberkabel direkte.
Kabeltrekkinga er planlagt til torsdag og fredag denne uka – hele strekningen fra stasjonen, med avgreining til Håraknuten og videre til inntaket. Røldal Bilberging skal hente en stor kabelvogn på Voss i morgen og folk fra Odda Energi skal delta med utstyr fra torsdag.