Det er flotte forhold i området å. Nesten ikke snø. minus 3-4 gr, vindstille og sol.
I inntaket er det i dag jobbet intenst for å få tettet sikringsdammen. Det er brukt jutesekker med sand, finmasse, stein, 6 m3 betong, skytematte og god innsats av folk og gravemaskin. Noe mer planlegges for å forsøke å få dette tettest mulig. Arild har bidratt med dagens bilder.På inntakskassen armeres det for fullt. Her er det ganske mye armering som skal på plass.Plata på Håraknuten ble støpt i forrige uke så nå ser vi hvordan kiosken blir stående.Ellers nedover grøftetraseen er det kjekt å bare se overflatespora etter rør og klosser. Under her ligger bend 3.Og under her bend 2.I inntaket støpes det i dag også.Det er mange detaljer og mye arbeid med gruber, fundamenter, golv og småvegger, men nå er det høgveggene som er det neste.Ivar har sørget for rensk mot vatnet, fullføring av utløpet og oppfylling og planering av utearealene i stasjonsområdet.
Lykke til på Beito Trygve. God helg alle.