I dag blir det væromslag. Ny runde med snø og overgang til minusgrader. Men vi er svært heldige. All viktig omfylling er ferdig og vi kommer opp til bend 1 med singel for restarbeider der. Det må stå litt åpent ved trekkrøra ved bend 1 (midt i bildet) for her må vi forankre kablene litt i klossen. Sluttarbeidene i rørtraseen kan vente til neste sommer nå smiley .
I stasjonstomta har de rigget seg for å jobbe under tak i dag, rene teltleiren.
Byggelederen inspiserer og sjekker jordingene “sine”. Bunn i grubene skal støpes i ettermiddag (kl 17 ?).Anleggsleder og forskalingsbas diskutere detaljene.Vi har valgt å legge dørkplatevinkler i alle kanaler som går i golv og det ser jo bra ut.Det er byggemøtedag og siden vi har de prosjekterende med oss i dag, Agnar og Jens fra Bystøl, skal flere ting inspiseres og gjennomgås.
Litt diskusjoner i brakka må til også.Utløpskanalen er ferdig plastra mot vest, men litt betong ønskes for å sikre steinene.Endelig er vi i gang igjen i inntaket også, armering av vegger pågår. I tillegg forberedes det for tetting av dam.