I løpet av dagen ble klossene på alle benda ferdig avforskalt. Slik ser det ut på bend 3 (øverst). Pukking/oppfylling pågår og må gjøres omhyggelig også i forhold til trekkerøra som her er innstøpt..På bend 2 knekker rørgata andre veien og trekkerøra kan legges uten klossen. Vått i dag så “vestlandsdrakten” er på, men det passer godt å ikke få snø disse stedene nå. Det er mye materiell som skal ryddes opp og fjernes fra området.
Ben1, det størst, tyngste og viktigste. Som tidligere bilder viser er det forankret i med fjellbolter og som vi ser her så støtter det seg også mot fjellet. Med ei totalvekt på 72 tonn tåler den det kraftige vanntrykket inkludert de ekstralastene det gir her siden røra går over fra 1200 til 1000mm + at type endres fra GRP til duktile støpejern. Herfra stuper det bratt nedover rett i stasjonen. Fallet er ca 25-26 grader.I stasjonshallen ser vi nå kabelduktene og golvet som er jevnt med toppen på turbinhuset.

I dag forskales og armeres det for ytterveggsfundamenter og kabeldukter.