Noen av veggene skal være betongelementer. Her ser vi sida av ett av elementene