Dag to med vinter er alltid lettere enn dag 1. Entreprenøren lar seg ikke stoppe med glatte veier. De som har vert på stedet vet det er bratt fra Rv13 og opp til bend 1. Moderne arbeidshester syter ikke med glattå og 3 hiv med armering og materiell er oppe på få minutter smiley.I stasjonstomta passer det godt at det er mildvær og regn. Det komprimeres og pukkes under golvet i trafogruba.Det jobbes “innomhus” på alle benda – armering i trange hull er ikke egnet for så – så det er godt med tak over. Bend 1Bend 2Bend 3