Da er høstmånedene over og vinteren så smått i gang. Noen venter at den skal komme for fullt, mens vi er glade for at den holde seg litt på avstand. Selv om snøen de siste par dagene har krøpet ned mot 800 moh, er det fortsatt bar bakke og plussgrader i anleggsområdet. Det er noe vi er svært fornøyd med. Arbeidsfolka på anlegget kan ta helg med god samvittighet. Mål i sikte – rørgjengen har kommet til pel 1180 med rørgata. Både pukk, trekkerør og den viktigste påfyllinga følger legginga smiley.
Rørledningen slynger seg fint i terrenget.En ny milepæl ble nådd i stasjonstomta i dag. Etter flere dager med armering og lukking av forskalinga ble 40 m3 betong enkelt fylt i forma i dag. Betongpumpebil og betongbiler i skytteltrafikk fra Odda sørget for at dette gikk greit unna.Rv13 er nå reasfaltert der rørgata krysser Suldalsveien. Det betyr at de naturlige fartshumpene er borte. Det er bra for trafikantene, men vi håper fartsbegrensningene i området respekteres.
Det er også støpt i bunn på bend 1 og forskales på bend 2 og 3. I inntaket er armering av nedre del av “kassen” i gang. Siden nedbøren stort sett har lagt seg som snø i høyden, har elva holdt seg moderat.I dag er også grøftekryssinga på Rv 13 (Suldalsveien) reasfaltert.

GOD HELG.