Etter noen våte dager blei det flott i dag med sol og blå himmel. Snøen er fortsatt godt synlig, men har trekt seg litt lenger opp og ligger nå å lurer fra 1050/1100 moh og oppover.
I stasjonen er det full fres på restarmering og lukking av forskaling slik at det kan støpes før helga. Ved bend 1 er fjellbolter for betongklossen kommet på plass.
Ved bend 2 er det gyst ned fjellbolter, støpt i bunn, prefabrikert armering og klart for forskaling. Ved bend 3 er fjellboltene på plass, bunn støpt, armering prefabrikert og prefabrikering av forskaling i gang. I grøfta fortsetter den gode framdrifta – røra er i området rundt pel 1100 nå.For å klare å holde traseen må det brukes noen kortere rør nå.Foruten selve tilfyllinga rundt rør som Tommy håndterer fortløpende i etterkant av leggegjengen er Ivar i aktivitet med påfylling og arrondering. To dumperer, Solveig og Joar, er i aktivitet for å kjøre pukk, sand og tilbakefyllingsmasse.I inntaket har det nå elva gått så pass med at det har vert mulig å få lagt avløpsrør fra byggegropa, laget nye adkomstvei, pukket rundt og laget plattinger slik at en kan gå noenlunde tørrskodd.Vi trenger nå noen dager med godvær slik at vi får gjort nødvendig rehabilitering, tetting og sikring av sikringsdammen.
Rustfrie rør og deler til inntaket kom på i dag.