Ei tøff uke på anlegget er over. Været har roet seg og elva er mer normal igjen. De store nedbørsmengdene gjorde heldigvis ingen direkte skader på på personell eller utstyr. Skade på sikringsdammen og noen dager uten fremdriftsaktivitet i inntaket er småting i det store bildet. Naturkreftene er ganske råe og vanskelige å temme. I inntaksområdet er det gjort en god del for å forbedre sikringa dersom vi får mye vann igjen. Dammen lekker godt, det er vanngrav rundt forskalinga, men det ser ut som den fortsatt står fjellstøtt – godt forskalingsarbeid er utført, og vannet renner stille videre.I grøfta har det tross nedbøren gått jevnt og godt fremover. Røra er nå lagt ca til el 950 og det er klart for nytt mannhull. Inntilfylling, legging av trekkerør og påfylling går også nærmest uhindret av været.
Noen mindre bekker var store under flommen. Det er nå laget til for at de skal renne over rørgata.Det jobbes med forankringene på bend 1, 2 og 3, men bilder herfra kommer seinere. Det var ikke tid i ettermiddag til å gå ned dit.
I stasjonstomta har ikke regnværet gjort annet enn at folket har måttet bruke regnklær. Det armeres for fullt på veggene og det satses på støping en dag i neste uke. I yttre og nedre del av tippen ved Rv13 viser det godt igjen at Oddbjørn har lastet opp masse og ryddet.