I dag låg det snø ned til 1000 moh. Nedbøren har gjerne gått noe ned, men lager fortsatt ekstraarbeid og forsinkelser i inntaket. Med å grave ei ekstra grøft ut fra området har en fått vannet ned til ca 10 cm over golvet. Det vannførende røret i nedre ende av kanalen på første bildet er Breiborgsbekken.Det lekker fortsatt mye inn fra “dammen”.
I stasjonsområdet er det også vått, men der kan det jobbes nærmest uforstyrret. Det er armering av veggene rundt turbinhuset som pågår.Det legges stadig rør i grøfta også, men det må demmes opp og ledes bort bekker og vann fortløpende. Det jobbes også med tildekking og arrondering av terrenget samt at det jobbes med betongklossene som må til på benda (ingen bilder herfra i dag). Rørkontrolløren har også vert på inspeksjon i dag. Kontrollen avdekket ikke noen avvik i forhold til krava.