Byggemøtedag. God fremdrift på anlegget, men været (les regnet) utover dagen har stanset fremdriften i inntaket og øvre del av rørgata.
Det forskales for fullt for innstøping av turbinhus og ringledning.

Rørlegginga har passert pel 800 og får fort fremover.
Vann og småbekker gir ekstraarbeid, men ledes bort.Utrivelig, og det ble verre utover kvelden.
Ved inntaket måtte de trekke seg bort fra arbeidsplassen allerede rundt lunch. De to neste bildene er ca fra kl 17 og forholdene forverret seg ytterligere.
Heftig vannføring. Takk og pris at det er støpt utenpå…
På toppen av RV520 over fra Sauda, på ca 900 moh, såg det slik ut ca kl 13:15.
Det renner heftig med vann fra fjellsidene rundt Håradalen og det meste havner i elva ovenfor der vi jobber. Den er ikke god å temme under slike forhold.Breiborgsbekken skal vi etter hvert ta inn i dammen med Ø350-rør. Slik ser den ut i dag.Hagabekk (på østsida av dalen) skal tas inn i Ø450-rør gjennom borhålet under E134. I dag renner den heldigvis ut i elva nedenfor vår arbeidsområde. Det er heftig tilsig der nå.