Det ble seint for noen i går kveld. Flere jobbet aktivt for å redde utstyr og sikre dersom demningen ikke ville holde – TAKK FOR GOD INNSATS. Vi lyktes, det gikk ganske bra. Siste døgn var det rekordnedbørsmengde i Sauda, 114 mm. Tipper det kan ha vert i samme størrelsesorden her.
Oppdemningen holdt, men fikk skader/hull. Det gjøres flere forsterkninger i dag.
Her lekker det godt gjennom og på innsida ser det slik ut.For å hindre at vannet kommer nedover i grøfta dersom oppdemmingen ikke holder er det nå gravd ut et sikringsløp for vannet.

I går stod vannet i elva opp i borhålet. I dag er det ca 50 cm under. VAnnet kan på det meste har stått ca 1 m over golvet i inntaket.Nedover i grøfta ser vi at det renner godt med vann i dreneringene ut fra grøftebunnen.Ved bend 3 er arbeidet med betongklosse i gang, men også her gir vannet utfordringer. Et par fjellbolter er fastgyst, men ikke alle er like enkle når det ser slik ut. Nå har regnet tatt seg opp igjen….., og et nytt vått døgn i gang.