jennom myra går det svært raskt unna med rørlegginga. Kl 15 var rør nr 109 lagt i grøfta (70 m så langt i dag !!!). Med betongpumpebil på plass går støpinga av plata i inntaket greit.I skråningen mot vatnet ved veien ned til stasjonen har Solveig kjørt på jord og Herabakka går langs stranda med 14-tonneren og plukker opp stein. Røldalsvatnet er noen meter nedtappa nå så det passer godt å få gjort dette.I Stasjonen er innstøpingsrøret og PV-muffa montert. På muffa er det 26 stk saftige bolter. Det skal grovt verktøy til for å trekke til muttere på 80 mm. Vi takker ASS for lånet av pipe og overganger.Da er det klart for Spetals Verk for å finjuster turbinhuset, montere det ferdig og sette inn ventilen. De skal være på plass i morgen og har også med seg hydraulisk verktøy slik at at vi får trekke til med korrekte momenter.