Mandag i ny uke og fortsatt flott vær, arbeidslysten er stor i prosjektet. I inntaket er jording lagt og golvet er armert og klart for støyping.
På rørgata, rett før pel 500, er første mannhull montert (ses i nedre ende av rørgata på bildet under). Rørlegginga pågår nå over Håratunellen og ganske mange rør er lagt ila dagen. Nå har rørgjengen også fri sikt til Håradalen og godt i gang med langspurten mot inntaket. Ingen flere bend trange området skal forsinke arbeidet nå. I dag er det også losset en trailer med rør så nå er alle P10-røra på plass. I stasjonsområdet er det kommet en ekstra maskin som har startet arbeidet med muring, oppfylling og innlegging av det nederste røret.