En spennende og trivelig dag på anlegget. I natt kom traileren med turbinhus og ringledning samt annet innstøpingsgods til byggeplassen. Fundamentet er klart.
Turbinhuset er delt i to deler, men lasta var fortsatt 3,4 m brei og måtte derfor ha politieskorte. Med en lysåpning på 3,55 på Hårabrua gikk dette bra. Traileren ble lossa ved avkjøringa fra Rv13 og Vidar med kranbilen til BG sørger for sikker transport ned i stasjonstomta. Ryfylke Kranservice erar på plass og sørger for presis og trygg montering. Bildene taler for seg.

I inntaket ventet de på betongen til fundamentene under golv når bildet ble tatt.
I grøfta er det stor innsats med rørlegging og dekking, nå i området ved pel 350. Ved pel 438 er det nå laget vei til Håraknuten. Det er også borret 3 hull for jordinger og planert for kiosken.