Når resten av gjengen, minus han som sikrer veden for de kommende åra, hadde tatt kveld kom en gjeng som gjorde forberedelser for asfaltering på RV13. Asfaltkantene ble frest og klargjort.