I dag blei fundament og plate for turbinen støpt. Instøpningsplatene er tilpasset og plassert.I grøfta er det jobbet aktivt med påfylling, tilordning og flytting av anleggsvei.Nå er det bare ett P16-rør i full lengde og ett på 2 m igjen før bend 2 og overgang kan monteres. Videre er det overgang til P10-rør.

I inntaket er det nå synlig at forskalingsarbeidet er i gang. Vi håper på neste støp før helga.
Tidligere i dag fikk vi melding om at 4 rørtrailere var passert grensa så det kan bli mye lossing i morgen. Vi er spesielt på jakt etter det siste P16-røret pg bend 2.