Følgende maskinpark er fysisk på anlegget når vi går inn i oktober måned. De fleste er i daglig aktivitet. Mesteparten er BG Suldal sine egne, men noe er også innleie.

I tillegg er den store kranbilen hyppig på anlegget. Annet, som boggibiler, leies inn etter behov.