Tre biler med GRP- var klar til lossing i formiddag. To av bilene hadde P10 rør så nå er det bare få meter igjen av den leveranser. Den tredje bilen (sist ankommet, men som ble losset straks) hadde 7 stk P16 rør, så nå mangler vi bare ett av denne typen. Ila dagen idag er 4 av disse kommer i grøfta.Pådekkinga av røra går greit unna. Dumperne rygger nesten 300 meter med singel fra RV13-ormådet.