Nesten 90% av rørledningen består av GRP-rør (glassfiber som “spinnes”). Vi har tre kvaliteter, P16, P10 og P6 der de med høyest tall har størt trykkklasse og da ligger nederst. På hele rørledningen er det kun tre bend og alle er GRP. Resten av retningsendringene tas i rørskjøtene ihht tillatt avvinkling. Vi har valgt fabrikatet Superlit som leveres via Encono AS. Våre rør produseres i Romania og transporteres med bil direkte fra fabrikk til anleggstedet. Røra har en diameter på 1,2m og er normalt 6,3 m lange. Bend og noen få rør er kortere. Tykkelsen på P10 og 16-røra er 17,6 mm og P6 røra er 19,5 mm. Hvert rør veier ca 900 kg. På en semihenger går det kun 8 rør. Dvs at lasta er snaut 8 tonn. Det betyr at hele leveransen er ca 20 trailerlass. Kjøreturen tar normalt fra 3 til 5 døgn alt etter antall sjåfører og logistikken ellers. Turen går vi 5 land, bl.a Tjekkia og Polen samt med ferje over Østersjøen til Sverige. Bildet under viser P10 rør på riggplassen ved E134. Rørene merkes på ulikt vis, både utvendig og innvendig.

Muffene sitter på rørene ved levering og har ganske kraftige gummipakninger.Men de er egentlilg løse og kan om nødvendig tas av. Her ei defekt muffe som er tatt av og erstattet med ei ny.Her ser vi rør i ulik lengde og bend (bend 1) koblet sammen. Omfylling med singel er viktig for sikring av røra. Her står det foreløbig åpent for at bendet skal støpes inn.