Da er det siste av de ankomne P16-røra kommet i grøft. De andre røra på anlegget nå er P10, som skal brukes lenger oppe. Ny forsyning er på vei og forventes anlegget rett over helga.Det er to aktive damer på anlegget i dag. Foruten rørkontrolløren Bodil, har vi de siste dagene registrert Solveig som kjører dumper. Med stpdig og rolig hånd er ho her i aksjon i 950`n og laster grøftepukk på Volvodumperen “sin”. Den bratte lia oppover forbi bend 1 forseres med kvinnelist.Ordtaket “rett mann på rett plass er ofte ei kvinne” gjelder gjerne i anleggsbransjen også.