Det er en kjempeflott fredag med fantastisk høstvær. Det er helg og nesten stille på anlegget. Dagens reportasje starter ved Saudabrua og går nedover traseen før den avsluttes med rørleveranse.
I inntaket er første betongen på plass og et aggregat summer jevnt for holde ei pumpe som holder vannet borte, i gang. Denne skal gå gjennom natten.Her ses også de fastgyste fjellboltene og at waterstopen er på plass. Forskaling og armering er på plass. Støpinga foregikk med tobbe og gravemaskin denne gang.Når strømaggregatet ble stoppet lørdag formiddag gikk det ikke lang tid før vannet steig.I øvre del av grøfta er det nå ferdig rensket til fjell og klargjort for boring. Det er mål i sikte for boring og sprenging i grøft.Sprenginga i grøfta følger rett etter avrensk og borring. Bak steinrøysa er grøfta klar for singling. Bakerst i bildet ses riggplassen opp fra E134.
Også videre nedover er grøfta klargjort. Det er god kjørevei langs grøftetraseen hele veien. Det er gjort en god jobb med drenering slik at vannet holdes borte fra arbeidsområdene.
I fjellskjæringa nedenfor bent 2 er det trangt. Singelen til dekkinga må rygges opp nedenfra. Legging av drens, trekkerør og overdekking av røra går fortløpende etter legginga. I stasjonstomta begynner vi å se konturene av bygget som skal opp, selve maskinhallen. I bakkant inn mot bakken og mot Røldal kommer det traforom og i framkant mot vatnet blir det kontroll-/møterom/kontor, toalett og inngang. Forskaling av fundamenter og vegger pågår. Gulvet i selve hallen skal armeres ganske kraftig. I utløpskanelen er terskelen støpeklar. Utløpskanalen sett nermest fra vannnivå.Fredag kom trailer nr 6 og nr 9, men for seint for å få losse. Her “nyter” transportkollegaene helga og ventetida ved bensinstasjonen på Liamyrane. Bilene er skandinaviske og av normalt god standard. Slik ser et skilt fra Romania ut.
Vi venter nå på bil nr 8 da det er den som har P16-røra. Den lasta på mandag og bør være her ila helga.