Fire trailere med GRP-rør ble losset i dag. Lett last og “autobanutstyr” gjør at ikke alle kommer opp til riggplassen midt i traseen. Alternativt mellomlager er lenger opp i Håradalen. Totalt har vi nå fått 6 trailerlass. Neste bil regner vi med er her i morgen eller fredag og 3 til mandag-tirsdag. På bildet under losses bil 4 i dag.Når bil fire idag var ferdig losset, var røra fra bil 1 kommet i grøfta. Når en vet at røra produseres fortløpende, lastes nærmest direkte på bilene og kjører i 5 døgn (med en sjåfør) før de losser her, forstår en at det logistikk det dreier seg om. Med vinteren pressende på er det viktig at denne logistikken går på skinner fremover. På bildene under ser vi det monner godt i grøfta.I inntaket er det sprengt ei pumpegrop slik at det er mulig å holde det helt tørt der det skal jobbes med inntaket. På bildet bores det for gysing av armering.