I et fantastisk høstvær med blå himmel og sol er det trivelig i anleggsområdet. Det legges rør nærmest like fort som de kommer så nå er det bare å håpe at trailerne følger dukker opp ihht plan. Det er mye og omstendelig arbeid med pukking, legging av trekkerør og påfylling så det kan bli tøft å holde tritt med rørleggerne.
I inntaket er det gjort klart for forskaling og materielle begynner å komme på plass. Det er gjort en god jobb med bortledning av elva. Vi ønsker lite nedbør her nå.

I stasjonstomta forskales. armeres og støpes det veggskiver og fundamenter for rør og konstruksjoner. I forbindelse med dagens byggemøte er både Agnar Fosse fra Bystøl og Eivind Hansen fra Spetals Verk på stedet. Det blir nyttige diskusjoner og samtaler om viktige detaljer.

I kanalen rives forskalingen under dekket og terskelen forskales. Dette kan være en Cat-reklame, et bilde av en flott dag eller symbolisere higen etter å komme seg opp og fram – les det som dere vil. Meldingene sier bra vær denne og neste uke. Vi har ikke noe mot m a n g e slike dager fremover.
Håper vi jar tre trailere med rør klar for lossing i morgen tidlig.