Det er en flott dag med sol og klarvær i Røldal i dag. Det jobbes iherdig i flere området. I stasjonstomta armeres det for fullt på vegger og i damområdet klargjøres det for oppstart forskaling lukehus. Her måtte det sprenges litt ekstra, men nå er det singlet opp og nesten klargjort. Oppdemminga for elva er forsterket bl.a med bruk av betong så nå håper vi betongarbeidet ved inntaket kan gå uforstyrret fremover.
Det sprenges i grøfta og, men nå er alt det snart klart. Bilder viser et område i øvre del av grøfta før sprenging fredag.
Rørlegginga går for fullt. Nå er vi i gang med legging av GRP-rør i hele lenger. Med den gode tilrettelegginga som nå er gjort har vi tro på god fremdrift i grøfta fremover. Flere trailere er på vei så nå er det viktig at de kommer som planlagt fra tidlig i neste uke.
Vi har fått den offisielle rapporten etter miljøtilsynet fra NVE 28.august. Som sagt på befaringen var det ingen avvik – FLOTT. Og vi har fått godkjent endringen til å ikke bruke farge i betongen i inntaksområdet.
Nok en flott og bra uke er tilbakelagt. God helg til alle involverte.