Det er en god dag på anlegget og stor aktivitet i anleggsområdet ved Rv13 på formiddagen. Første bil med 7 GRP-rør og bend 1 losses og 6 av røra og bendet fraktes direkte opp i grøftetraseen til pukka og klargjort grøft.
To personer fra leverandøren møtte også opp idag og foretok mottakskontroll samt gjennomgikk instrukser og praktiske forhold vedrørende legging. Rørkontrollern, Bodil, var også med på deler av dette.
3 trailere til skal nå være underveis og enda 3 til skal avgårde før helga. Det er 8 stk rør på hver bil. Hele leveransen er vel 20 trailerlass.

I stasjonen støpes deler av dekket over kanalen og bunn i ventilgropa.Onsdag kveld ble autovernet langs Rv13 satt på plass igjen – FLOTT.Overgangsrøret er bekreftet ankommet Oslo og skal ankomme Røldal ila kvelden. Kl 22:30 var det losset. Flott med byggeleder som er tilgjengelig nærmest når som helst.