Første bil med GRP kom i ettermiddag og skal losses i morgen tidlig. To sjåfører har brukt 4 døgn på turen fra Romania. Dette inkluderer “momsventinga” på Svinesund. Turen har gått via Ungarn, Slovakia, Tsjekkia, Polen og Sverige.I inntaket er det gjort en god jobb med å lede elva mot øst. Det er laget en dam eller voll mot området der forskaling av lukehuset skal starte.Der inntaket kommer ser det ut til å være perfekte forhold mot “land”. Godt jobba.Nå krysser vi fingrene og ønsker oss stabile forhold og lite nedbør fremover.