Jordinger er på plass og det armeres for fullt på fundamentplata for ventilhuset. Fra bend 1 og oppover mot pel 250 klargjøres grøfta for rørlegging. Bildet viser klargjort grøft gjennom fjellskjeringa. Her sløses det tydeligvis ikke med unødig sprenging – bredden i traseen er bare cm breiere enn gravemaskinen smiley. Grøfta er ferdig sprengt til pel 460 og det foregår avdekking og borring ved pel 750.Ved inntaket klargjøres det for forskaling. Elva ledes bort for området og steinen lastes opp og kjøres til ei hyttetomt i Håradalen.PV-muffa er på plass.I morgen håper vi at første lasta med GRP-rør og bend 1 ankommer anlegget.