Forskaling og armering av fundamenter videre prioriteres nå foran dekket over kanalen.

Borringa under E134 har kranglet og ikke gått som planlagt i forbindelse med utrømming til 500mm. Pga utstyrshavari, og en prioritering av arbeidene i inntaket, ble arbeidet stoppa før det var fullført. Det gjenstår ca 34 m av utrømminga til 500mm.
Røra som skulle trekkes gjennom borhullet og mot dammen, er også kommet til stedet, men lagres nå til en seinere anledning.
Vi hadde en alvorlig og kjedelig hendelse på anlegget torsdag kveld. Ved slep av en kompressor fra anleggsområdet ved inntaket og opp til Rv520 løsnet kompressoren og for bakover. Den traff en kontaineren som stod på kanten av riggplassen. Ingen personer ble skadet, men noe olje og diesel lekket ut i steinfyllinga samt at det ble noe materielle skader.