Det er full gang med inntilfylling og klargjøring for fundamenter i stasjonsbygningen. Mer jordledninger og drens er lagt. Ivar sorterer og legger ut masse mens Oddvar er iherdig på komprimeringen. Joar sørger for tilkjøring og Oddbjørn opplasting.
Forskaling av dekket over kanalen er gjort og armering pågår. Det er kjent å se at det gamle jernbinderfaget har fornyet seg og at nytt utstyr brukes. Batteridrevet “jernbinder” jobber effektivt. De hadde også “finnekroken” på lur, men den gamle jernbindertanga var mer avlegs…. Forøvrig går det mye i 12 og 16 mm armering. 10 mm finnes ikke på anlegget i det hele tatt.

Fremdriften i borhullet har dessverre stoppet noe opp. Havarier og diverse utfordringer forsinker arbeidet med rømming til 500 mm. Det betyr også noe forsinkelse på oppstart av forskalingsarbeidet på inntaket.

Bratthenget er arrondert og delvis “tilplanta” helt ned til Rv13.

Den nye Catgraveren til BG har nå fått montert GPS-utstyr. Dette vil forhåpentligvis forenkle arbeidet på stedet og ikke minst redusere presset på landmåleren. Det blir spennende å se hva Lars Roar får ut av dette.