Vi er i første høstmåned og arbeidene går for fullt. I stasjonen lukkes forskalingen slik at det kan støpes på torsdag. Det er kjekt å se god og faglig praktisering av det tradisjonelle forskalingsfaget. Kurvaturen må helt og holdent forskales tradisjonelt. Bueskiver skjæres ut med radie etter kontrstuksjonen. Tillaging er modernisert ved at de kan tegnes ut direkte fra pc og prefabrikeres. Tidligere ble de laget til på byggeplassen. Her blir det vertikal bording med tradisjonelle 4″ forskalingsbord.Første leveranse, innstøpningsgods fra Spetals Verk, er levert på anlegget som planlagt. Materiellet er forsvarlig lagret i stasjonsområdet.
I området pel 300-330 er det lastet opp og kjørt bort mye stein (ca 100 lass pr dumper). Det meste av steinen er nyttet som fundament i grøfta lenger oppe, spesielt der det var “bunnløst” med torv og myrjord. Grøfta klargjøres fortløpende for videre rørlegging.Fra pel 330 forsetter Tommy avgraving og klargjøring for borring. Det er nok fjell none 10-talls meter til fremover. 30-tonner river lett i de faste massene.Boringa under E134 er i siste fase og ferdigstilles ila uka. 160 mm hullet er utvidet til 250 mm og siste utvidelse til 500 mm pågår. Borringa regnes ferdig og utstyret nedrigget ila uka. Bildet over er fra boresida og bildet under ved utslaget. Her er hullet plugga slik at vann og masse drives ut på nedsida.
Videre mot Hagabekk er det skoga og noe anleggsvei er laget.
Påkoblingspunktet til det linjenettet blir på linja ved pel 438. Populært kalles dette punktet nå “Håraknuten”. Her skal Odda Energi bygge det som trengs + noe til. Vi får vår “egen” bryter. Arbeidet samorndes med kraftprosjektet. Det legges trekkerør både for strøm og fiber. Gra grøftetraseen blir det kabel i vanlig el-grøft frem til “Håraknuten”. Bildet viser eksterende linje, adkomt mot punktet og plassering av koblingsanlegget (der det er avrensket på fjellet).