Ivar er i god gang med å pusse til i bratthenget ned mot Rv13. Miljøkontrolløren fra NVE var svært godt for nøyd med arbeidene våre og vil også at vi, smmen med spesialist vurdere om arealene bør sås i, nå. I utgangspunktet var det ikke planen å så, men la nutyren ordne tilgroing selv. I bratthenget vurderes tilsåing for å sikre at vi ikke får erosjon og utvasking.I stasjonstomta går det for fullt med armering. Det har vert ekstra innsats (lange dager) for de tar fri i morgen (se på kalenderen og tenkt hvor vi er dersom dere lurer på hvorfor:-).
I området ved pel 300 laster Oddbjørn opp stein som blir kjørt oppover og brukt som fundament i grøfta der det var mye jord. Joar og Oddvar, med hver sin dumper, sørger for at steinmassene kommer på rett sted.
I damområdet borres det under E134 fortsatt, nå utvidelse til 250 mm. I ettermiddag, vel halvveis gjennom tar, borerne helg.
I borholet ligger utstyret klart. Vi er spent på fortsettelsen og resultatet.En riktig god helg ønskes alle prosjektinvolverte. Nyt den flotte ettersommeren før høsten siger inn over oss.