En spennende og god dag på anlegget og for prosjektet. På første bilder ser vi Ivar i god gang med påfylling og finpuss i bratthenget nedover – østsida. Bildet lyver – det er langt fra flatt her….“Siste” knausen i traseen (ovenfor kryssinga av Håratunnelen), som er til noe hinder for transporten, borres.NVE er på nyttig besøk – miljøtilsyn. På bildet ser vi prosjekterende ing Jens og anleggsleder Ola sammen NVE`s representant på befaring langs traseen. Byggeleder Trygve var selvsagt også med. NVE var fornøyd med utførelse og orientering. Med et fortsatt godt samarbeid med alle aktører enten de er prosjekterende, utførende eller kontrollerende, er vi sikre på at vi skal få et meget bra prosjekt og sluttprodukt. Bildet er fra område pel 300. Her lastes det opp stein som kjøres opp til myrområdet og nyttes til fundament i grøfta der.

Så er noe spennende på gang – det rigges for borring under E134. Etter at landmåleren har satt ut punkter og retning rigger en ganske så snedden, men effektiv, rigg seg opp for borring under europaveien.Det borres først med 160mm. Videre skal det første hullet rømmes til 250mm og til slutt til Ø=500 mm. Totalt borres det 50,4 m og med 7 minutters boretid pr 3 m stang er det gjennomslag på 160 mm`s-røret før kl 18, og blink treffes – imponerende. Har en liten filmsnutt av gjennomslaget, men får foreløbig ikke lagt ut den.

Bildene nederst viser de aktuelle borkronene.

De mest oppmerksomme har gjerne lagt merke til at riggen ikke er særlig festet til underlaget. Det er borekronene som driver det hele fremover og det følges bare på med borestrengsmiley.

Så langt denne uka har vi er par forhold vi liker mindre også. Det rasles med forsinket leveranse både av bend og GRP-rør. Det vil bety en stans i selve rørleggingsarbeidet. Entreprenøren ligger godt an og vil fortsatt jobbe for fullt med klargjøring av grøfta oppover. Arbeidene i stasjon og ved inntaket fortsetter uavhengig av dette. MEN, tapte dager nå er dyrbare når vi vet hvilken årstid vi går i møte. Alt av rør og deler produseres ute i Europa, men både lokalt i prosjektet og i Norge jobbes det for å få minst mulig forsinkelse på leveringene.