Rørkontrollør Bodil er tidlig ute i dag. Ho skal kontrollere røra hele bratthenget. Røra er lagt helt opp mot bend 1. Det skaffes til veie 100 meter tau og røret entres. Alt er ok og ingen avvik ble rapportert- FLOTT. Desverre har vi ikke bilder av dette i dag.

Jording er det stor fokus på nå for tida. I stasjonen skal det jordes godt. Det legges jordledning både i grunnen og i betongen/armeringa. Det skal etterhvert etableres jordspyd gyst fast i fjell også. Jordledningen presses fast i armeringa og stikkes opp der den skal kobles direkte til noe utstyr.