De siste duktile støpejernsrøra ble tidlig i dag fraktet fra lagerplassen i Håradalen og ned til riggområdet ved Rv13. Legging av de siste røra før bend 1 pågår. Selv om det er bratt (mye brattere enn det ser ut på bildene), er det moro å se samarbeidet mellom gravemaskiner, dumpere og folk.I stasjonstomta er innerforskaling i kanalen allerede på plass og armering pågår. Byggeleder har full hyre med å følge opp med jordingsarbeidene.Ved inntaket er forhåpentligvis siste salve sprengt og graving pågår. Vannføringen er liten og slik vi ønsker for arbeidene her nå.På innsida av E134, der borhålet skal ende er det nå klargjort for boring og sprenging. I traseen videre mot inntak Hagabekk skoges det og lages adkomstvei.Fredag var det tilbudsfrist på stasjonsoverbygget og lukehuset. Tilbudene gjennomgås nå og avklaringer skal gjøres før kontrakten kan tildeles.