Fra andre sida av Røldalsvatnet får vi oversikt over hele anlegget. Stasjonsområdet nede til venstre og inntaket i øvre del til høyre.For de som ikke er lokalkjente viser neste bilde litt mer av Håra.
E134 går på skrå oppover fra høyre billedkant mot venstre og er synlig litt for forbi Hordantun Hotell som ligger ca midt i bildet. E134 går inn i en spiraltunell under rørtraseen vår og forsvinner videre oppover Håradalen og ut i øvre høyre billedkant. Rv 13 (Suldalsveien) går parallelt med Røldalsvatnet, fra E134, forbi stasjonsområdet og forsvinner i venstre billedkant. Rv 520 (Saudaveien) er synlig i øvre del av bildet, fra inntaket (som ligger rett under “Saudabrua”) og mot venstre billedkant. Utløpet av Håraelva er ca midt i bildet.

ps – Rv13 er nylig utbedret fra Håraelva og vestover (mot venstre). Dette er synlig fra Håraelva og mot vårt anleggsområde.

Fra ca 900 meters høyde på gamleveien over mot Seljestad får vi oversikt over den øvre delen av anleggsområdet.Damområdet og tilhørende riggplass i høyre del av bildet. Grøftetraseen går derfor og til venstre (opp mot øvre venste hjørne) i bildet. Rv 520 (Saudaveien) er til høyre og E134 er så vidt synlig på tvers i bildet.Her ser vi damområdet fra hyttefeltet i Håradalen. Saudabrua er helt i høyre billedkant.
Her ser vi riggområdet rett ovenfor E134. Grøftetraseen på tvers i bildet. Ut av venstre bidekant går traseen rett over Håratunellen (spiraltunnelen). Heldigvis var det bare gravemasser i det området.