Enda en milepæl er nådd i dag – første støp er gjort. Det er bunnen i utløpskanalen og rotasjonssikringa som er støpt.
Armeringa var klar i formiddag.
Røyrgata er kommet godt oppover bratthenget. Det er lagt 9 rør denne uka.
Oppe ved inntaket er det planert klart for borhullet. Neste uke skal det borres under E134.
Ved lukehuset er det meste nå ferdigspreng. Det passet godt med naturlige sprekker i fjellet.