I stasjonstomta er forskalingen for bunnplata på plass, jordledning lagt og det er klart for armering. Plata er trekt ut til fjell diagonalt på to steder slik at en sikrer at rotasjon ikke kan forekomme (røret kommer eksentrisk inn på stasjonen).I damområdet er utgraving for rigging til boring under E134 gjort og det pågår boring for inntaket.