I går starter BG byggearbeidet i stasjonstomta. Det er pukket opp, avplanert og komprimert før bygget er plassert og forskaling startet. 3 lokale (Røldal) betongarbeidere er innleid, men siden det er 20.august (første dag i reinsdyrjakta) i dag, er de opptatt med annet i dag smiley.Armering er ankommet.

To rør er lagt og Bodil (rørkontrollør) har utført kontroll. Totalt er ca 115 m rør lagt.
Bratthenget synes ikke å være noe problem. Det er verre for dumperne å få tippet massen når de rygger oppover, så massen må delvis graves ut. Et rør til så kan de jobbe fra første sidevei. Nå er det også tilgjengelig masse langs traseen.
Byggeleder lot seg friste til å befare rør 15.
Påhugget for borhålet til Hagabekk ser meget bra ut. Rriggområdet for boreutstyret klargjøres.Det renskes, graves ut og klargjøres for andre arbeider i damområdet også.