For å få utført ønskede arbeider i damområdet ønsker vi oss mindre vann… Fredagen er det mye nedbør og det viser igjen flere steder. Et pluss er at vi får en virkelighetstest under slike forhold. Håraelva går fort opp og ned ved nedbør. Denne dagen brummer det godt hos oss. I damområdet steig vatnet 50 cm på mindre enn en time i følge de som jobbet der. Her er nedre del av elva, fra brua på Rv13 og ned til vatnet.
Neste bilde er fra samme bru, men sett oppover.
Også i grøfta renner det vann denne dagen, men uten at det ser ut til å være noe problem. Vannet er synlig et stykke oppe i bratthenget og ved utløpet av grøfta i stasjonstomta.
Fra stikkrenna under Rv13 renner det også jevnt i dag. Plastringa vi har gjort holder godt, men vannet må ledes videre under stasjonsveien.