En ny uke er tilbakelagt og mye er gjort. Det er lagt 3 nye rør (under indre del av Rv13 og opp i bakken på innsidad). Totalt er det 10 rør som er lagt og dekket over, dvs ca 68 m. Dette er fra og med rør nr 3 til og med rør nr 12.
Bunn i stasjonstomta er utgravd og klargjort for betongarbeidene.
Det begynner faktisk å vise at noe også er ferdig. Finpussen tas med etter hvert og gjør at anlegget fremstår ryddig og bra.Vi gratulerer Joar med “ny” Moxy.I øvre del har det vert sprenging både for borhålet til Hagabekk (flott påhugg ser det ut til), fjell mot naturlig sprekke innvendig i dammen og øvre del av grøfta mot dammen samt for tapperøret. Der inntaket skal være klargjøres det for videre arbeid.