I dag er Rv13 lagt ut igjen i ordinær trase, men bare en (ytre) kjørebane foreløpig. Det er klart for å starte utgraving av omkjøringsveien og røyrleggingsfase 2 – brattlia oppover.
I området nedenfor stikkrenna under Rv13 er det plastret og sikret slik at vannet ikke skal ødelegge stasjonsveien eller bli leda til stasjonsområdet.Ved E134, der vi skal krysse med borholet, borres det for å skyte seg ned til riggplass for borerigg. På innsida av E134 er vann-og avløpsledningene avdekket og fjell funnet slik vi ønsket det smiley.