Nok en god uke er ferdig. I nedre del pågår oppfylling av Rv13. Det mures/plastres i bunn av veifyllinga, fra innside stasjonsvei. Massene tas fra depot i området og stasjonstomta. Det gjenstår ca en dags arbeid før veien kan legges ut og rørlegginga kan fortsette. I området pel 260-300 er den store knølen nå sprengt. Det blei ei god steinrøys der – sjekk bildet mot bildet med boreriggen fra onsdag 7. Det betyr at grøfta er ferdig skoten frem til pel 300. Det er i tillegg dekket av snaut 100 meter til oppover. En lærling er i gang med ekstra avdekking i damområdet – se neste inlegg.