Etter at en engsjert byggelder hadde hatt en pensjonert anleggsarbeider med seg på anleggstedet ved Saudabrua, var det lett for prosjektledelsen å gå for en endret plassering og justert trase for borhålet. Gunnar Ø var med å bygge E134 på stedet og husket godt hvor det var fjell og ikke i veitraseen. Siden vi fant et myrområde i veikanten, var vi skreptiske på å borre der det var planlagt så virkelighetsinfo er nyttig. Vi takker Gunnar Ø for god hukommelse og nyttig faktainformasjon. Dersom vi ikke borrer i fjell hele veien, kan vi både få problemer med selve borringa pluss at det kan bli nødvendig å fore med stålrør. Fjell hele veien er utvilsomt ønskelig. Avdekking i utpekt område mot øst ble ingangsatt og viste fort at det var fjell slik Gunnar fortalte. Vi satser nå videre på dette. På innsida av E134 har Odda Kommune vann-og avløpsledninger som nå må avdekkes slik at boretrase kan bestemmes. Borålet er viktig å få utført snarest slik at vi kan komme igang med betongarbeidene i damområdet.